Mans Grondwerken

Ziehier ons dienstenpakket boomverzorging:
 • Algemene graafwerken en grondverzet
 • Uitgraven funderingen, zwembaden, vijvers, inritten
 • Opbreken van beton en asfaltverhardingen
 • Algemene verhardingen in klinkers en dolomiet
 • Algemene verhardingen in blauwe grind, beton en steenpuin …
 • Opvangen en/of herleiden van niveauverschillen
 • Plaatsen van septische putten & regenwaterputten
 • Nivelleringswerken
 • Rioleringswerken
 • Kleine afbraakwerken
 • Leveren aanvulgrond of teelaarde
 • Perceel opruimen en/of bouwklaar maken
 • Trekken van sleuven voor nutsvoorzieningen
 • Leveren en plaatsen betonnen keerwanden ( L-elementen)
 • Plaatsen ondergrondse gastanks
U kan bij ons ook terecht voor het plaatsen van een container voor uw bouw-, sloop-, tuin- afval aan voordelige prijzen.